Vår pedagogik

Säkerhet – Livräddning – Simkunnighet

Vår pedagogik

Hela vår verksamhet jobbar utifrån våra tre ben: Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet – SLS.
Vi tror på att kontinuerligt jobba med alla tre delar, därför ingår SLS som moment i alla våra kurser.

Säkerhet
Vi har utvecklat konceptet bad-, båt- och isvett och lär ut denna kunskap i våra kurser. Det handlar om att var och en som vistas nära vatten och isar ska ha kunskapen att göra det på ett säkert sätt. Syftet är att förebygga olyckor. Vi lär bland annat ut att alltid använda räddningsväst vid vistelse vid brygga eller på båt och eleverna får även prova på att bada med räddningsväst, varje termin.

Livräddning
Kunskapen för att kunna hjälpa en nödställd kan vara livsavgörande och därför ingår livräddning som ett moment i alla våra kurser. Hos oss lär du dig att både rädda dig själv och andra om det uppstår en nödsituation vid, i och på vatten och isar. Utöver vattenlivräddning lär vi även ut grunderna i första hjälpen samt hjärt-lungräddning i kurserna på avancerad nivå.

Simkunnighet
I våra kurser lägger vi stor vikt vid vattensäkerhet. Vattensäkerhet handlar om att bli trygg i vattnet och att kunna balansera, orientera och flyta i vattnet. Att vara vattensäker är en grundförutsättning för att kunna lära sig att simma. Hur lång tid det tar att lära sig simma är olika för olika individer. Simning är en färdighet som kräver träning. Hur lång tid det tar att lära sig simma beror på ålder, mognad, vattenvana och hur ofta man tränar. Det kan ta en termin eller många, men tids nog kan alla lära sig att simma.

Boka en kurs hos oss redan idag!

Vill du ha mer information om våra grupper finns det under fliken ’Simkunnighet’.
Har du frågor eller funderingar kring våra kurser eller vår verksamhet kan du maila till [email protected] eller ringa till tel. 031-46 66 00.

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832