Boknings- och betalningsvillkor

Regler och rutiner vid betalning, avbokning och återbetalning. 

Betalning- och återbetalningsvillkor

 • Betalning sker via kort, delbetalning eller faktura. Bekräftelse/faktura på bokning skickas via mail så snart bokningen är genomförd.
 • Vi gör inte återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av faktorer som vi inte kan råda över, Force Majeure t.ex. strömavbrott, övriga tekniska fel eller sjukdom.
 • Avbokning och återbetalning sker enligt nedan avbokningsregler. Avbokning ska alltid ske skriftligen.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in grupper (vid ex för få deltagare), ändra tid, dag, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt.
 • Vi förbehåller oss rätten för prisändringar.
 • För de elever som deltar i terminsverksamhet (12–15 veckors kurser) under vår- eller hösttermin gäller förtur till nästa terminsstart.

Återanmälan (förtursanmälan)

 • För de elever som redan simmar hos oss gäller förtur till nästa terminsstart. Instruktörerna gör under terminen en bedömning av elevens kunskapsnivå för att kunna placera i rätt grupp nästa termin.
 • De elever som ska fortsätta i samma grupp blir automatiskt överflyttade till samma dag och tid (eller närliggande tid). Faktura skickas via e-post och ska betalas enligt våra betalningsvillkor, för att behålla platsen, se ovan.
 • För de elever som ska byta grupp krävs en återanmälan. En länk till schemat för grupper som eleven är redo att anmäla sig till skickas ut via e-post. Kunden väljer själva dag, tid och simhall efter önskemål och utbud i bokningssystemet. 

Nyanmälan

Vid bokningen är det viktigt att du kontrollerar att eleven har de förkunskaper och ålder som krävs för den valda gruppen.

Avbokningsregler

Avbokning ska alltid ske skriftligen, e-post till [email protected]
Vid avbokning debiteras alltid en administrativ avgift på 100kr.

Återbetalningsvillkor för termins- och intensivkurser

 • Avbokning görs senast 7 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning görs senast 6-1 dagar innan kursstart, 75% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning görs före lektion 2 av kursen, 50% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning görs före lektion 3 av kursen, 25% av kursavgiften återbetalas.
 • Vid senare avbokning eller utebliven närvaro sker ingen återbetalning. 

Återbetalningsvillkor för teoretiska utbildningar

 • Avbokning görs senast 30 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning som görs 14 dagar innan kursstart eller efter kursstart återbetalas inte.
 • Vid avbokning debiteras alltid en administrativ avgift på 250kr.

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832