Riksorganisation

Det är i dag nästan obegripligt att att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer varje år – det är över 3 personer varje dag.

Svenska Livräddningssällskapet Riksorganisation

Tillsammans räddar vi liv
Svenska Livräddningssällskapet arbetar med att rädda människor från att mista livet genom drunkning.
Vårt främsta arbetsredskap är vattenkunskap. Med hjälp av vårt kursutbud och våra teoretiska utbildningar kan vi i Svenska Livräddningssällskapet sprida vår kunskap och se till att du kan känna dig trygg i och i närheten av vatten och isar. Vattenkunskapen finns alltid för dig att ta del av, var rädd om dig när du är i närheten av vatten!

SLS arbetar för att ingen ska drunkna
Svenska Livräddningssällskapet Göteborg är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

Hur organisationen är uppbyggd
Svenska Livräddningssällskapet är en rikstäckande organisation som består av 24 självständiga regionförbund. Några av regionförbunden har anställd personal men de flesta drivs ideellt av eldsjälar. Rikskansliet finns i Stockholm.

Ett av fler regionförbund, ett rikskansli och tre råd
Den löpande verksamheten i Göteborg hanteras av kansliet vid Sörredsbadet. Där sitter verksamhetschefen tillsammans med administration, utbildningsansvarig och ansvarig för Sörredsbadet.

Årsmötet beslutar
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs styrelse som leder verksamheten.

Läs mer om vår centralorganisation

www.svenskalivraddningssallskapet.se

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832