Vattensäkerhet sedan 1842

Extrainsatt årsstämma den 17/12 2019 kl 18:30 på kansliet, Sörredbacken 20. Anmälan senast den 13 december.
För mer information kontakta info@slsgoteborg.se

 

Vi är en ideell icke vinstdrivande förening som har till syfte att minska antalet drunkningar i Sverige genom att initiera simskolor, verka för utbredd kunnighet i livräddning och säkerhet i, vid och på vatten och is.

Sedan år 1842 har vi i Göteborg propagerat för att öka frihet, glädje och trygghet i, vid och på vatten och is. Vi strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad livskvalité.

I alla våra kurser tränar vi på hur du på ett säkert sätt kan hjälpa dig själv och andra som hamnar i svårigheter. Bad-, båt-, och isvett handlar om att förebygga olyckor i, vid och på vatten och is.

Simkunnighet

Vi har jobbat med simkunnighet sedan 1842

Läs mer

Livräddning

Vi har livräddare på stränderna runt om i Göteborg

Läs mer

Säkerhet

Förebygga olyckor är vår främsta uppgift

Läs mer

Simkunnighet

Vi har jobbat med simkunnighet sedan 1842

Läs mer

Livräddning

Vi har livräddare på stränderna runt om i Göteborg

Läs mer

Säkerhet

Förebygga olyckor är vår främsta uppgift

Läs mer

Vattenkunskap

Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg arbetar för att alla ska ges möjlighet att lära sig att simma och bli vattensäkra. Vi vill också att du och dina barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan uppstå i, vid och på vatten och is. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått igenom isen.

Som du säkert redan förstått handlar vattenkunskap om mer än att bara kunna simma, det är en garanti för att du ska känna dig trygg och säker i, vid och på vatten och is. Vattenkunskap är helt enkelt en förståelse för hur du behärskar och bemästrar vatten.

Vi vill sprida vår kunskap
Vi, som en vattenkunskapsorganisation, har som mål att sprida vår vattenkunskap för att alla ska ha möjlighet att känna frihet och glädje i närheten av vatten och is. Oavsett om du vill gå simskola, utbilda dig till livräddare eller ta reda på hur din kommun arbetar för din säkerhet i närheten av vatten och is, är det oss du ska vända dig till. Vi har kunskapen för att lära dig och dina barn säkerhet i, vid och på vatten och is för att  undvika olyckor och hjälpa till om olyckan är framme.

Nollvision

Vår nollvision är noll drunknade. All verksamhet vi gör, gör vi för att bidra till den visionen.

Vi samverkar med världsomspännande organisationen ILS (International Life Saving Federation). Genom dem har vi samverkan med närliggande organisationer i hela världen. Tillsammans är vi starkare och kan lära av varandra.

Läs mer

Riksorganisation

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg är ett regionförbund till riksorganisationen. Svenska Livräddningssällskapet arbetar med att arbeta för att ge människor kunskap kring säkerhet i, vid och på vatten och is och för att sträva mot noll drunkningar på grund av okunskap. Tillsammans ha vi 24 regionförbund som arbetar för samma mål. Noll drunknade.

Läs mer