Vattensäkerhet sedan 1842

Skolsim

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg erbjuder simundervisning för skolor från förskoleklass till gymnasiet. I utbudet ingår också simtest och livräddningsövningar. Vi arrangerar också friluftsdagar för alla årskurser.

Enligt läroplanen måste eleven vara simkunnig i åk 6 för att få betyg i idrott. Att vara simkunnig innebär att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Eleverna ska dessutom kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. I vårt arbete med skolor följer vi SLS rekommendation av läroplanen (LGR 11) där alla elever ska bli godkända och nå till aktuell nivå för sin årskurs.

Våra terminer med skolsim sträcker sig över höst- och vårtermin men det finns också möjlighet till simundervisning under loven samt intensivkurser i slutet av terminerna. Sörredsbadet har flest tider att erbjuda och vi finns även på de flesta simhallar i Göteborg samt Öckerö.

För förfrågan och bokning kontakta info@slsgoteborg.se eller tel. 031-466600.

Välkommen!