Livräddarna i Göteborg 980x300

UTBILDNING-simlarare_NY

simlarare2

Simlärare 280x180

 

 

Utbildning till simlärare

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg har utbildningar till simlärare. Vi anordnar kurser flera gånger per år. Efter slutprovet kan du självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

Simlärarutbilding, kursinnehåll:
• SLS som organisation
• Simteknik
• Simfysiologi
• Undervisningsmetodik
• Psykologi och pedagogik
• Livräddning
• Olycksfallsvård
• Organisation och säkerhet

Kurstid: 42 timmar teori, 50 timmar praktik (varav minst 40 i simskola och ca 10 av dessa för hemuppgift).

Förkunskapskrav:
• Du ska vara 16 år fyllda.
• Du ska vara frisk enligt SLS hälsodeklaration.
• Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov för Guldbojen.
• Du ska kunna simma 1000 meter.
• Du ska kunna simma 200 meter ryggsim.

För erhållande av behörighet ska eleven vara godkänd av SLS godkänd och behörig simlärarutbildare.

Anmälan till simlärarutbildning 
Vi har utbildningar både vår och höst. För mer information: utbildningar@slsgoteborg.se

Anmäl dig här senast sista anmälningsdag! Anmälan är bindande. Inbjudan skickas i god tid före kursstart. Fakturan, skickas till dig med e-post vid anmälningstillfället och ska vara betald enligt fakturadatum. Frågor gällande fakturor skickas till utbildningar@slsgoteborg.se

Simlärarutbildningar 2017:
Kurs 1 13-17/2  Avslutad
Kurs 2 24-26/3 + 8-9/4 Avslutad
Kurs 3 14-18/8
Kurs 4 30/10-3/11
Tid: kl. 9-17

Fortbildning simlärare, Simundervisning för vuxna
Datum: 14/11
Tid: kl. 09.00-16.30

Fortbildning simlärare, Att möta barn i behov av särskilt stöd
Datum: 21/11
Tid: kl. 09.00-16.30

Slutprov
Efter teorikurs och praktik görs ett avslutande prov.

Datum för slutprov 2017:
25/8, 27/10 och 8/12

Kurs tid: ca 4 tim. fredagar (09.00-13.00)

För mer information & anmälan: utbildningar@slsgoteborg.se

5