Simkurser för barn

Varje elev är unik. 
Det är viktigt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar och
att få känna glädje och frihet i och omkring vatten .

Tillsammans bygger vi vattensäkerhet, en investering för livet och
ett sätt att uppnå en ökad livskvalité.

Krabban med vuxen

Tillsammans med en vuxen i vattnet. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

Förkunskapskrav: Inga
Ålder: 3-5 år tillsammans med medföljande vuxen i vattnet. 
Målet med kursen: Få ökad vattenvana och som förälder få kännedom om hur man främjar vattensäkerhet och badar med sitt barn på ett säkert sätt.
Vår pedagogik: 
På ett lekfullt sätt tränas vattenvana. Genom övning och lek lär sig eleven tillsammans med sin medföljande att känna glädje och trygghet i vattnet. 

Krabban

Eleven deltar på egen hand. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

Förkunskapskrav: Inga
Ålder: 4-5 år
Målet med kursen: Få ökad vattenvana.
Vår pedagogik: På ett lekfullt sätt tränas vattenvana. Genom övning och lek utvecklar eleven vattenglädje. 

Doppingen

Eleven övar på sin vattenvana. 

Mer information

Förkunskapskrav: Inga
Ålder: 5-8 år
Målet med kursen: Kunna koordinera arm- och bentag samt Doppingen och/eller Baddaren blå.
Vår pedagogik: 
På ett lekfullt sätt tränas vattenvana. Genom att först öva upp vattenvanan och sedan lära ut grundläggande simteknik blir eleverna redo att börja lära sig att simma.

 

Grodan

Eleven kan koordinera arm- och bentag.

Mer information

Förkunskapskrav: Kunna koordinera arm- och bentag samt Doppingen och/eller Baddaren blå.

Ålder: 5-8 år.
Målet med kursen: Silvergrodan och/eller Guldgrodan.

Vår pedagogik: På ett lekfullt sätt tränas vattenvana samt grundläggande simteknik, i bröst- och ryggläge.

Sälen

Eleven kan simma 10 meter utan flythjälpmedel.

Mer information

Förkunskapskrav: Silvergrodan och/eller Guldgrodan.
Ålder: 5-8 år.

Målet med kursen: Silversälen och Grodan rygg, blå.

Vår pedagogik: Genom lekfulla övningar byggs en trygghet och eleven utvecklar sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhet. Kursen genomförs på djupt vatten. 

Bojen

Eleven kan simma 25m i magläge samt 10m i ryggläge. Eleven blir simkunnig!

Mer information

Förkunskapskrav: Silversälen och Grodan rygg, blå
Ålder: 5-8 år.

Målet med kursen: Att bli simkunnig, 200m i magläge följt av 50m i ryggläge.

Vår Pedagogik: Eleven fortsätter att genom lekfulla övningar utveckla sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhetsmomenten, bad-, båt- och isvett.

Simskola från 8 år
Nybörjare & Fortsättning

 Två separata grupper.

Mer information

Ålder: 8-13 år.

Förkunskapskrav nybörjare: Inga
Målet med kursen: Silver och/eller Guldgrodan.

Förkunskapskrav fortsättning: 
Silver och/eller Guldgrodan. 
Målet med kursen: Att bli simkunnig, 200m i magläge följt av 50m i ryggläge.

Vår pedagogik: Nybörjare – Genom lekfulla övningar byggs en trygghet och en vattenvana. Eleven tränar grundläggande simteknik, i bröst- och ryggläge.

Fortsättning -Eleven fortsätter att genom lekfulla övningar utveckla sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhetsmomenten, bad-, båt- och isvett.

BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Nybörjare

Första steget
BSS-simskola. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent. Vi har ett önskemål att medföljande deltar i undervisningen i vattnet.

Ålder: 5-10 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Vattensäkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Fortsättning

Andra steget
BSS-simskola. Eleven tränar vattensäkerhet.

Mer information

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent.
Eleven lär sig vattensäkerhet utifrån sin egen förmåga.

Ålder: 7-15 år.
Förkunskapskrav: Genomfört BSS Nybörjare
Målet med kursen: Vattensäkerhet och utifrån egen förmåga lär sig att simma.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens olika perioder och steg

Inomhusperioden omfattar vårtermin och hösttermin, 12-15 tillfällen/termin.
Sommarperioden, 2-4 veckor, sim- & livräddningsskola samt livräddningsläger.
– Mellan terminsperioderna erbjuds intensivkurser, maj/juni, augusti och december/januari samt på lov. En intensivkurs innebär lektioner flera dagar i följd där lektionstiden kan skilja sig från ordinarie terminskurser.
Teknikkoll, vill du ha hjälp med att välja grupp? Har utvecklingen av din simteknik stannat upp? Med teknik-koll får du hjälp. 
Privatlektioner, lektionen utgår från dina behov.

Boka simkurs!

Har du frågor om grupper eller förkunskapskrav kan du skriva in till [email protected] annars anmäler du dig genom vårt bokningssystem.

Vattensäkerhet – Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg arbetar för att alla ska ges möjlighet att lära sig att simma och bli vattensäkra. Vi vill också att du och dina barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan uppstå i, vid och på vatten och is. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått igenom isen.

Som du säkert redan förstått handlar vattensäkerhet om mer än att bara kunna simma, det är en garanti för att du ska känna dig trygg och säker i, vid och på vatten och is. Vattensäkerhet är helt enkelt en förståelse för hur du behärskar och bemästrar vatten.