Simkurser för barn

Vi vill ge möjligheten att få känna glädje och frihet i och omkring vatten. 

Varje elev är unik. 
Det är viktigt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar.
Tillsammans bygger vi vattensäkerhet,
 en investering för livet och ett sätt att uppnå en ökad livskvalité.

Krabban med vuxen

Första steget, med en vuxen i vattnet. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

På ett lekfullt sätt tränar vi vattensäkerhet. Genom övning och lek lär sig eleven tillsammans med sin medföljande att känna glädje i vattnet. 

Ålder: mellan 3-5 år med vuxen i vattnet.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Få ökad vattensäkerhet och som förälder få kännedom om hur man främjar vattensäkerhet och badar med sitt barn på ett säkert sätt.

Krabban

Första steget, utan en vuxen i vattnet. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

På kursen tränar eleverna på sin vattenvana och bygger upp sin säkerhet i vattnet. 

Ålder: 4-5 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Få ökad vattenvana och genom det ökad vattensäkerhet.

Doppingen

Andra steget, här fortsätter eleven öva på sin vattenvana. 

Mer information

När eleven har god vattensäkerhet, kan hoppa, doppa huvudet och flyta övar vi på att ta oss fram i vattnet med hjälp av simtag.

Ålder: 5-8 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Kunna koordinera arm- och bentag samt ta doppingmärket. 

Grodan

Tredje steget, eleven kan koordinera arm- och bentag.

Mer information

Eleven kan hoppa, doppa huvudet och flyta samt koordinera simtag. Övningarna innehåller simteknik och fortsatt vattensäkerhet.

Ålder: 5-8 år.
Förkunskapskrav: Kan koordinera arm- och bentag och uppfyller målen för doppingmärket.
Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Sälen

Fjärde steget, eleven kan simma 10 meter utan flythjälpmedel.

Mer information

Kursen genomförs på djupt vatten. Eleven utvecklar sin simning och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhet. 

Ålder: 5-11 år.
Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.
Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Bojen

Femte steget, sista steget i simskolan. Eleven blir simkunnig. 

Mer information

Här utför eleverna vattensäkerhets-moment som ingår i bad-, båt- och isvett. Målet är att bli simkunnig och vill man fortsätta med simning och mer livräddning är nästa steg Crawl/intro.

Ålder: 5-11 år.
Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.
Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim.

Simskola från 8 år
Nybörjare & Fortsättning

Första steget, Andra steget, från 8 års ålder. Två separata grupper.

Mer information

Kursen är för nybörjare från 8 år. Eleven tränar vattensäkerhet i sin egen takt och när tryggheten i vattnet finns börjar vi med simteknik i både bröst och ryggläge. 

Ålder: 8-13 år.
Förkunskapskrav nybörjarnivå: Inga.
Målet med kursen: Vattensäker och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Förkunskapskrav fortsättningnivå: Vattensäker och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.
Målet med kursen: Vattensäker och simma 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim.

BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Nybörjare

Första steget, i BSS-simskola. Här introduceras vattenglädje.

Mer information

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent. Vi har ett önskemål att medföljande deltar i undervisningen i vattnet.

Ålder: 5-10 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Vattensäkerhet

BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Fortsättning

Andra steget, i BSS-simskola. Eleven tränar vattensäkerhet.

Mer information

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent.
Eleven lär sig vattensäkerhet utifrån sin egen förmåga.

Ålder: 7-15 år.
Förkunskapskrav: Genomfört BSS Nybörjare
Målet med kursen: Vattensäkerhet och utifrån egen förmåga lär sig att simma.

Verksamhetens olika perioder och steg

Inomhusperioden omfattar vårtermin och hösttermin, 12-15 tillfällen/termin.
Sommarperioden, 2-4 veckor, sim- och livräddningsskola samt livräddningsläger.
– Mellan terminsperioderna erbjuds intensivkurser, maj/juni, augusti och december/januari samt lovintensiver. En intensivkurs innebär lektioner flera dagar i följd där lektionstiden kan skilja sig från ordinarie terminskurser.
Teknikkoll, vill du ha hjälp med att välja grupp? Har utvecklingen av din simteknik stannat upp? Med teknik-koll får du hjälp. 
Privatlektioner, lektionen utgår från dina behov.

Boka simkurs!

Har du frågor om grupper eller förkunskapskrav kan du skriva in till [email protected] annars anmäler du dig genom vårt bokningssystem.

Vattensäkerhet – Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg arbetar för att alla ska ges möjlighet att lära sig att simma och bli vattensäkra. Vi vill också att du och dina barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan uppstå i, vid och på vatten och is. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått igenom isen.

Som du säkert redan förstått handlar vattensäkerhet om mer än att bara kunna simma, det är en garanti för att du ska känna dig trygg och säker i, vid och på vatten och is. Vattensäkerhet är helt enkelt en förståelse för hur du behärskar och bemästrar vatten.