Vattensäkerhet sedan 1842

Simkunnighet

Simkunnig – inte bara simning
Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. I simskolan ska eleven, förutom en grundläggande simkunskap, även få kunskap om livräddning och säkerhet.

Simning i läroplanen
Från 2011 är nya kunskapskrav inskrivna i läroplanen:

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen för förlänga armen, under olika årstider.