Nollvision

Det är i dag nästan obegripligt att att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer varje år – det är över 3 personer varje dag.

Svenska Livräddningssällskapet

I dag lever vi under helt andra förutsättningar och siffrorna är av en helt annan art, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år i Sverige. För 2017 var siffran 92 omkomna, för 2018 var det 136.
Detta är något vi inte kan acceptera.

Det är med starkast möjliga övertygelse vi står fast vid vår nollvision – noll drunkningsolyckor! 

Vår vision ger oss energi att aktivt fortsätta framåt. Våra sim- och livräddningsskolor utomhus under sommarperioderna och vårt arbete med livräddare på strand är ännu en bit på väg. I simskolan utomhus lär eleverna sig att hantera verkligheten. Livräddaren arbetar aktivt med att förebygga olyckor och finns på plats när olyckan är framme.

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832