Vattensäkerhet sedan 1842

Nollvision

 

 

Det är i dag nästan obegripligt att att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer varje år – det är över 3 personer varje dag. I dag lever vi under helt andra förutsättningar och siffrorna är av en helt annan art, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år i Sverige. För 2017 var siffran 92 omkomna vilket vi inte kan acceptera. Det är med starkast möjliga övertygelse vi cementerar vår nollvision – noll drunkningsolyckor! Den ger oss energi att aktivt fortsätta framåt. Våra sim- och livräddningsskolor utomhus under sommarperioderna och vårt arbete med livräddare på strand är ännu en bit på väg. I simskolan utomhus lär eleverna sig att hantera verkligheten. Livräddaren arbetar aktivt med att förebygga olyckor och finns på plats när olyckan är framme.