Vattensäkerhet sedan 1842

Yrkesutbildningar

Vi ebjuder flera yrkesutbildningar som gör dig behörig att arbeta som simlärare eller livräddare.

Poollivräddare

Enligt konsumentverkets regler krävs att du som ska arbeta i en simhall ska ha en poolivräddarutbildning som motsvarar den som Svenska Livräddningssälskapet ger.

Kursen ger dig kunskaper om så väl hur du hanterar en nödsituation som kundbemötande och service.

 Läs mer 

Simlärare

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg har utbildningar till simlärare. Vi anordnar kurser flera gånger per år.
Efter kursens slut kan du självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

 Läs mer 

Havslivräddare

Med en havslivräddarutbildning kan du arbeta som livräddare på stränder i hela världen.
Utbildningen är godkänd av ILS som är den internationella livräddnings organisationen.

Utbildningen organiseras av riksorganisationen.

Du kan läsa mer och anmäla dig på riksorganisationens sida: http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/