Vattensäkerhet sedan 1842

Vår pedagogik

Hela vår verksamhet präglas av våra tre stötestenar Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet – SLS. Vi tror på att kontinuerligt jobba med alla tre delar och därför ingår SLS som moment i alla våra kurser.

Enligt läroplanen ska alla barn vara simkunniga i årskurs 6. Att vara simkunnig innebär att kunna falla från kanten och få huvudet under vattnet, kunna ta sig till ytan och att därefter kunna simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. Det innebär också att ha grundläggande kunskaper i bad-, båt- och isvett samt att kunna hantera nödsituationer i och vid vatten samt isar.

Vi använder simmärken för varje uppnådd kurs i simskolan. Simmärken är ett bevis på din kunskap i simning och livräddning. Läs mer om våra simmärken här.

 

Säkerhet

Vi har utvecklat konceptet bad-, båt- och isvett och lär ut denna kunskap i våra kurser. Det handlar om att var och en som vistas nära vatten och isar ska ha kunskapen att göra det på ett säkert sätt. Syftet är att förebygga olyckor. Vi lär bland annat ut att alltid använda räddningsväst vid vistelse vid brygga eller på båt och eleverna får även prova på att bada med räddningsväst, varje termin. Mer information om bad-, båt- och isvett och vad det innebär hittar du här.

 

Livräddning

Kunskapen för att kunna hjälpa en nödställd i vattnet kan vara livsavgörande och därför ingår livräddning som ett moment i alla våra kurser. Hos oss lär du dig att både rädda dig själv och andra om det uppstår en nödsituation vid, i och på vatten och isar. Utöver vattenlivräddning lär vi även ut grunderna i första hjälpen samt hlr i kurserna på avancerad nivå.

 

Simkunnighet

I våra kurser lägger vi stor vikt vid vattensäkerhet. Vattensäkerhet handlar om att bli att bli trygg i vattnet och att kunna balansera, orientera och flyta i vattnet. Att vara vattensäker är en grundförutsättning för att kunna lära sig att simma.

Hur lång tid det tar att lära sig simma är olika för olika individer. Simning är en färdighet som kräver träning. Hur lång tid det tar att lära sig simma beror på ålder, mognad, vattenvana och hur ofta ni tränar. Det kan ta en termin eller många, men tids nog kan alla lära sig att simma.