Vattensäkerhet sedan 1842

Sommarverksamhet

Under sommaren bedriver vi sim- och livräddningsskolor utomhus i Göteborg med omnejd. Utomhus har vi aktiviteter för redan simkunniga och icke simkunniga barn från 5-10 år. Vi lägger fokus på både simkunnighet, livräddning och säkerhet.

För dig som är mellan 10-15 år finns möjlighet att delta på vårt Livräddarläger. Du får hänga på stranden, lära dig livräddning och göra massa roliga aktiviteter i och kring vattnet.

Sommarkurserna läggs upp på vår bokningssida i slutet av mars/början av april.

Ålder: 10 – 15 år
Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Målet med kursen: Fördjupad kunskap om livräddning och första hjälpen.

Innehåll:
På Livräddarlägret lär du dig att bli trygg i vattnet, att paddla bräda och att hantera en livboj. Vi går igenom bad-, båt-, is- och solvett och enklare första hjälpen. Lägret pågår en vecka måndag – fredag 11.00-15.00. Totalt 20 timmar.

Sim- och livräddningsskola på grundnivå
Ålder: 5 – 10 år
Förkunskapskrav:  Inga
Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.
.
.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar livräddning i form av badvett och övningar med livräddningsredskap. Lektionstiden är 45 minuter varav en del i vattnet och en del på land

Sim- och livräddningsskola på fortsättningsnivå
Ålder: 5 – 10 år
Förkunskapskrav:  Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.
Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Kursen består av bröst- och ryggsimsteknik, livräddning i form av badvett och övningar med livräddningsredskap. Vi tränar vattensäkerhet genom att flyta, glida, rotera och balansera. Lektionstiden är 45 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Sim- och livräddningsskola på fortsättningsnivå
Ålder: 5 – 10 år
Förkunskapskrav:  Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.
Målet med kursen: Simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. Kunna hoppa och dyka från bryggan.

Kursen består av fortsättningsövningar i bröst- och ryggsimsteknik samt livräddning i form av bad- och båtvett och övningar med livräddningsredskap. Lektionstiden är 45 minuter varav en del i vattnet och en del på land.