Vattensäkerhet sedan 1842

Simskola för barn

Nedan finner du vårt breda kursutbud för icke simkunniga barn från 3 – 13 år. Vår definition av simkunnighet är att falla i vattnet, få huvudet under ytan, simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim.

Våra sim- och livräddningsskolor finns både inom- och utomhus i Göteborg med omnejd.

Letar du efter våra sommarkurser? Klicka här för mer information.

Mellan våra terminsperioder har vi intensivkurser för barn som behöver en snabbare kursgång. En intensivkurs innebär lektioner flera dagar i följd där lektionstiden kan skilja sig från ordinarie terminskurser.

Vanligaste frågorna:
Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren HÄR

Introduktionskurs
Ålder:
3 – 5 år och har en förälder med i vattnet.
Förkunskapskrav: Inga
Målet med kursen: Ökad vattensäkerhet. Som förälder får du kännedom om hur du på ett säkert sätt kan bada med ditt barn och främja dess vattensäkerhet.

Kursen består av lek i vattnet genom enkla övningar. På ett lekfullt sätt tränar vi för att eleven ska bli vattensäker, på att flyta och att hoppa från kanten med hjälp. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Introduktionskurs
Ålder:
4 – 5 år
Förkunskapskrav: Inga
Målet med kursen: Tryggare i elementet och stärkt vattensäkerhet.

.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet och simteknikens grunder. På ett lekfullt sätt tränar vi för att eleven ska bli vattensäker, på att flyta och att hoppa från kanten med hjälp.  Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på grundnivå
Ålder:
5 – 8 år
Förkunskapskrav: Inga
Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Läs mer om våra simmärken
.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar livräddning i form av bad- och båtvett. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på fortsättningsnivå
Ålder:
5 – 8 år
Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.
Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.
Läs mer om våra simmärken

Kursen består av bröst- och ryggsimsteknik, livräddning i form av bad-, båt- och isvett. Vi tränar vattensäkerhet genom att flyta, glida, rotera och balansera. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på grund- och fortsättningsnivå
Ålder:
8 – 13 år
Förkunskapskrav grundnivå: Inga
Målet med kursen: Vattensäker och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Förkunskapskrav fortsättningsnivå: Vattenvana och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.
Målet med kursen: Vattensäker och simkunnighet.

.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar livräddning i form av bad-, båt och isvett. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på fortsättningsnivå
Ålder:
5 – 11 år
Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.
Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.
.

Kursen består av fortsättningsövningar i bröst- och ryggsimsteknik samt livräddning i form av bad-, båt- och isvett, Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på fördjupningsnivå
Ålder:
5 – 11 år
Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.
Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

.
.
.

Kursen består av fördjupningsövningar i bröst- och ryggsimsteknik samt livräddning i form av bad-, båt- och isvett, Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på grundnivå
Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Vi har ett önskemål att föräldrar deltar i undervisningen i vattnet.
Ålder:
5 – 10 år
Förkunskapskrav:  Inga
Målet med kursen: Vattensäkerhet.
.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar bad- och båtvett. Genom att väva in simningens grundläggande övningar i vattenlek tränar vi på att hitta balansen och att lita till vattnets bärighet. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Simskola på fortsättningsnivå
Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet.
Ålder:
5 – 10 år
Förkunskapskrav:  Genomfört Barn i behov av särskilt stöd – nybörjare
Målet med kursen: Vattensäkerhet och att utifrån sin egen förmåga lära sig simma

Kursen består av fortsättningsövningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik samt bad- och båtvett. Lektionstiden är 30 minuter varav en del i vattnet och en del på land.