Vattensäkerhet sedan 1842

Första hjälpen

Var 50de minut drabbas någon i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp. För varje minut som går utan åtgärd, minskar chanserna att överleva med 10%.

Genom att larma 112 och sedan göra 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills hjälp kommer, kan du rädda en annan människas liv.

Vi utbildar i såväl Hjärt-lungräddning till barn och vuxna, Första hjälpen och D-HLR.
Alla våra utbildare är diplomerade och utbildningarna är certifierade av HLR-Rådet.

Du kan antingen gå ensam eller boka för en större grupp.
Du anmäler dig genom vårt bokningssystem HÄR
Vill du boka en större grupp mailar du till utbildningar@slsgoteborg.se för att få en offert.