Vattensäkerhet sedan 1842

Boknings- och betalningsvillkor

Regler och rutiner vid betalning, avbokning och återbetalning, gäller alla kurser hos Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, för enskilda elever.
För gruppbokningar och avtalskunder gäller separata villkor.

 • Betalning ska vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodatum, för att behålla platsen.
 • Vi gör inte återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av faktorer som vi inte kan råda över t.ex. vid strömavbrott övriga tekniska fel, sjukdom, Force Majeure.
 • Avbokning och återbetalning sker enligt nedan avbokningsregler. Avbokning ska alltid ske skriftligen.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in grupper (vid ex för få deltagare), ändra tid, dag, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt.
 • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
 • För de elever som deltar i terminsverksamhet (12-15 veckors kurser) under vår- eller hösttermin gäller förtur till nästa terminsstart i samma grupp enligt förtursreglerna.

Återanmälan (förtursanmälan)

För de elever som redan simmar hos oss gäller förtur till nästa terminsstart. Instruktörerna gör under terminen en bedömning av elevens kunskapsnivå för att kunna placera i rätt grupp nästa termin.

De elever som ska fortsätta i samma grupp blir automatiskt överflyttade till samma dag och tid (eller närliggande tid). Faktura skickas via e-post och ska betalas enligt våra betalningsvillkor, för att behålla platsen, se ovan.

För de elever som ska byta grupp krävs en återanmälan. En länk till schemat för grupper som eleven är redo att anmäla sig till skickas ut via e-post. Ni väljer själva dag, tid och simhall efter önskemål och utbud i bokningssystemet. Faktura skickas via e-post och ska betalas enligt våra betalningsvillkor, för att behålla platsen, se ovan.

Nyanmälan

När återanmälan är genomförd öppnas systemet upp för nya elever.
Vid bokningen är det viktigt att du kontrollerar att förkunskaper och ålder stämmer överens med den elev du anmäler.

Avbokningsregler

Avbokning ska alltid ske skriftligen, e-post till info@slsgoteborg.se
Uppge: Kontaktuppgifter på eleven, bankuppgifter till din bank (kontonummer och clearingnummer)
Vid avbokning debiteras alltid en administrativ avgift på 150kr.

Återbetalningsvillkor för termins- och intensivkurser:

 • Avbokning görs senast 7 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning görs senast 6-1 dagar innan kursstart, 75% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning sker före lektion två, av kursen, 50% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning sker före lektion tre, av kursen, 25% av kursavgiften återbetalas.
 • Vid senare avbokning eller utebliven närvaro sker ingen återbetalning.

Återbetalningsvillkor för teoretiska utbildningar:

 • Kostnaden för utbildningsmaterial återbetalas inte.
 • Avbokning görs senast 10 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning som görs 9 dagar innan kursstart eller efter kursstart återbetalas inte.
 • Kursplatsen är personlig, utbildningar@slsgoteborg.se