Vattensäkerhet sedan 1842

Bad-, Båt- och Isvett

Svenska Livräddningssällskapet har utvecklat säkerhetskonceptet Bad-, Båt- och Isvett för att var och en som vistas nära vatten ska ha
kunskapen att göra det på ett säkert sätt. Konceptet är väletablerat, genomtänkt och använts av såväl myndigheter och skola som andra organisationer som arbetar med vatten.

 

Badvett

BADVETT

Berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser.

 • Bada alltid tillsammans med någon
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga – du kan halka
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmaterial.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.

 

Båtvett

BÅTVETT

Berättar hur du uppträder i en båt.

 • Använd alltid flytväst
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde,”den förlängda armen”
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reser våra eller paddel i båten
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka

 

Isvett

ISVETT

Berättar hur du klär dig rätt och vilken utrustning du ska ha.

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10cm tjock
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
 • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka

 

LARMRUTINER

Hur gör du om det hänt en olycka och du ska larma, och vad säger du till 112?

 • Vad är det som har hänt?
 • Hur många är skadade?
 • Ditt namn?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vilken adress har olyckan skett på?
 • Kan du möta och visa vägen?

 

TIPS

 • Hjärt- lungräddning kan vara bra att kunna om du behöver hjälpa någon att andas
 • En medvetslös person behöver ha fria luftvägar för att kunna andas, lägg därför personen i stabilt sidoläge.

 

Upphovsrätt
Vi ser väldigt gärna att våra regler sprids till så många som möjligt, men det också viktigt att alla vet vart reglerna kommer ifrån, så att man kan lita på dem. Därför är reglerna skyddade av upphovsrätt och får därför aldrig användas i skrift utan att Svenska Livräddningssällskapet nämns. Vid frågor om detta, kontakta info@sls.a.se