Karriär

Vi är en ideell icke vinstdrivande förening som har till syfte att minska antalet drunkningar i Sverige genom att initiera simskolor, verka för utbredd kunnighet i livräddning och säkerhet i, vid och på vatten och is.

Professionalitet

Vi ser och bemöter varje individ med den hjälp och det stöd som behövs. Vi bemöter våra kunder, partners och varandra med respekt. 

Kvalitet

All verksamhet kännetecknas av ett högt säkerhetstänkande så att kunder, medlemmar och medarbetare kan känna sig trygga. 

Upplevelse

Vi vill ge en helhetsupplevelse som förmedlar säkerhet men också glädje och trygghet i och vid vatten.

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
som arbetsgivare

Vill du jobba som instruktör/simlärare, poollivräddare eller havslivräddare? Du behövs!
För att vi ska kunna nå vår vision noll drunkningar behöver vi kompetenta, drivna och engagerade medarbetare som vill vara delaktiga i våra verksamhetsområden säkerhet, livräddning och simkunnighet. 

Vi har omkring 60 anställda, och som medarbetare hos oss har du en meningsfull uppgift där vi tillsammans arbetar för att rädda liv, varje dag. För oss är varje medarbetares insats betydelsefull och vi vill att alla känner glädje och stolthet i sitt yrke.
Tillsammans gör vi skillnad!

Vi bedriver verksamhet på Sörredsbadet, vårt eget bad, och på flertalet simhallar runt om Göteborg. Bland oss som arbetar här idag finner du livräddare, instruktörer/simlärare, teamledare, verksamhetsutvecklare och administratörer.

Våra värderingar 

 Vi tror på en gemensam syn på grundläggande mänskliga värderingar. De hjälper oss att arbeta mot samma mål för att nå vår vision noll drunkningar. Vi drivs av Professionalitet, Kvalité och Upplevelse.

Lediga tjänster

Vi på SLS Göteborg erbjuder utbildningar och kurser som i alla avseenden kommer öka säkerheten när du vistas nära vatten. Utbildningarna är till för dig som vill jobba som livräddare eller simlärare.

Jobba hos oss!

Vi jobbar helt enkelt med att rädda liv och söker alltid nya talanger och uppskattar alltid spontanansökningar.