Drunkningsstatistik 2019

2019 blev ett riktigt rekordår! 

Drunkningsstatistik 2019

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor 2019 är enligt årsrapporten 68 personer. Det är det lägsta antalet omkomna vid drunkningsolyckor någonsin och 67 personer färre jämfört med 2018 och långt under medeltalet 112 personer per år för perioden 2000-2019. Av samtliga 68 olyckor inträffade 31 då personen var ensam. 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats. Vi behöver ha en ökad kunskap om bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi behöver ha en bättre samverkan, riktade budskap och riktade medel, dessa kan inte nedprioriteras. Tillsammans behöver vi ha en nationell strategi för drunkningsprevention. 

28 av dödsolyckorna inträffar i havet. Av dessa härrör 17 personer till badolyckor, vid 13 tillfällen inträffade olyckorna vid ett friluftsbad varav 12 av dessa var obevakade.
55 personer av de totalt 68 är av manligt kön och 24 personer är över 60 år. Denna målgrupp utgör en stor utmaning särskilt med avseende på det förebyggande arbetet. Mer kunskap och förståelse för orsakssamband är nödvändigt för att med större säkerhet rikta in förebyggande kommunikativa budskap.
7 personer av de totalt 68 är under 19 år. Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas i det förebyggande drunkningsarbetet som sårbara individer. Riktade insatser till denna målgrupp är önskvärda. Det handlar om allt från ökat stöd till kommunerna för att bedriva simskola till förstärkt information till vuxna och vårdnadshavare att hålla uppsikt över barnen i samband med vistelse i, vid och på vatten och is.
De flesta dödsolyckor inträffade i samband med fritidsbåtsaktiviteter, 19 personer. Vid 12 tillfällen saknade personen flytväst och vid 7 tillfällen saknas det uppgifter om personen begagnade flytväst. 14 personer miste livet genom drunkning i samband med fiskeolyckor.
Dödsolyckorna på is summerar till 11 personer.

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832