Vattensäkerhet sedan 1842

Drunkningsstatistik 2018

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige. Året inleddes med många omkomna i isolyckor (nio personer i januari) då höga flöden i vattendrag i kombination med stora temperaturvariationer gjorde isarna svårbedömda i mellan och södra Sverige. En relativt lugn vår ersattes snabbt av härliga lufttemperaturer i maj vilket resulterade i att så många som 21 personer omkom i drunkningsolyckor varav 10 i badolyckor. Tyvärr fortsatte sommarens utveckling i samma anda. Totalt skördade den extrema sommaren 92 människoliv under perioden första maj till och med sista augusti.Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategsiska åtgärder och insatser behöver komma på plats.

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor 2018. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. Knappt en tredjedel av dessa, 49 personer, härrör till badolyckor. 63 av dödsolyckorna inträffar i sjöar, 110 personer är av manligt kön och 35 personer är över 70 år. 13 personer är under 19 år vilket är det högsta antalet barn och ungdomar som förolyckats sedan 2015. Dödsolyckorna på is summerar till 15 personer. En av få positiva utvecklingar är den som pekar på det kraftigt minskade antalet dödsolyckor i samband med aktiviteter med fritidsbåtar, 12 personer omkommer vilket är det lägsta registrerade antalet genom tiderna.

Stöd oss och gör skillnad