Covid-19

Här finner du uppdaterad information om hur vi arbetar för att minska smittspridningen.  

Information further down – in English.

2021

Vi har en ny lag och riktlinjer från FHM att rätta oss efter. Vi förbereder oss och gör i de förändringar vi behöver för att kunna genomföra vårterminen enligt de föreskrifter som gäller. Den information vi fått idag säger att verksamhet i någon form bör kunna genomföras framöver. 

Vi håller denna sida uppdaterad kring nya riktlinjer.

Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Detta gäller oss alla, personal och kunder.
Vi kan det här och vi är rädda om varandra! Tillsammans kan vi stoppa smittan.

 Sörredsbadet – vår simhall:
Efter den nya lagen samt de riktlinjer vi har att förhålla oss till har vi arbetat fram en lösning för att starta upp verksamheten, vårterminen 2021, på vårt eget bad från och med vecka 5. 
Motionssimning genomförs endast efter tidsbokning. Kontakta badvärden direkt, tel. 031 46 88 00.

Endast en förälder per elev vid besöket för att hjälpa till vid omklädning. 

Övriga simhallar:

I nuläget ser vi en möjlighet till någon form av kursstart v 9. Bokningen öppnas måndag den 22/2.
Där vi är hyresgäster, simhallarna i Göteborg, uppmanar vi er att nogsamt informera er om vad som gäller på den specifika simhallen utöver det som ni redan fått information om i utskicket. 

Vi kan inte nog poängtera de allmänna rekommendationerna. Följ FHM råd och riktlinjer.

Uppdaterad 2021 02 18

In English

2021

On this page you will find updated information how we adjust our activities in order to reduce the spread of the virus.

2021
We have a new law and guidelines to follow from the public health authority, Folkhälsomyndigheten.
The received information at this moment says that activities should continue in some form in the future. In order to be able to carry out the spring semester, we are prepared making the changes needed in accordance with the regulations that apply.

We cannot stress enough the importance to follow the advice and guidelines from Folkhälsomyndigheten. 
We keep this page updated about new guidelines.
Stay home with the slightest cold symptoms. This applies to all of us, staff and customers.
We know this and we care for each other! Together we can stop the spread of the virus.

Sörredsbadet – our swimming pool:
Following the new law and guidelines, we have worked out a solution to start up our activities in the spring semester 2021, at our own swimming pool from week 5.

Exercise swimming is only performed with an appointment. Contact our swim host directly, tel. 031 46 88 00.

Only one parent per student is allowed to assist in the changing rooms.

Other swimming pools:
At the moment, we see an opportunity for some form of activities starting week 9. Booking site open Feb. 22.

Regarding the swimming pools in Gothenburg, we urge you to carefully update yourselves what rules apply in that specific swimming pool, in addition to information given by us through email.

Updated 2021 02 18

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832