Covid-19

Här finner du uppdaterad information om hur vi arbetar för att minska smittspridningen.  

Information further down – in English.

2021

Vi har en ny lag och vi har haft riktlinjer från FHM att rätta oss efter. Det har inneburit stora förändringar i vår verksamhet under våren 2021. Vi kommer att uppdatera denna sida allt eftersom vi får ny information.

Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Detta gäller oss alla, personal och kunder.
Vi kan det här och vi är rädda om varandra! Tillsammans kan vi stoppa smittan.

 Sörredsbadet – vår simhall:
Efter den nya lagen samt de riktlinjer vi har haft att förhålla oss till har vi arbetat med en lösning för att genomföra verksamheten på vårt eget bad. Tillsammans med våra kunder och medarbetare har flödet fungerat utmärkt! 
Motionssimning och familjebad genomförs endast efter tidsbokning. Kontakta badvärden direkt, tel. 031 46 88 00, eller gå in via vår bokningssida som du hittar under “Mina bokningar” på startsidan. 

Övriga simhallar:

Höstterminen 21 är igång på samtliga simhallar. Vi ber er att fortsätta stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. 


Uppdaterad 2021 09 09

In English

On this page you will find updated information about how we adjust our activities in order to reduce the spread of the virus. We keep this page updated about new guidelines.

2021
We have had a new law and guidelines to follow from the public health authority, Folkhälsomyndigheten.
This has meant major changes in our course activities during spring semester 2021. 

We know this and we care for each other! Together we can stop the spread of the virus. 
Stay home with the slightest cold symptoms. This applies to all of us, staff and customers.

Sörredsbadet – our swimming pool:
Following the new law and the guidelines, we had to comply with a solution to carry out our activities in 2021. Together with our customers and employees, the flow has worked excellently!

Exercise swimming and family swimming are only performed with an appointment. Contact the swim host directly, tel. 031 46 88 00, or go to our bookingsite, you will find the link at “Mina bokningar”.  

Other swimming pools:

The autumn semester has started. Stay home with even the slightest symptoms, this applies to all of us, staff and customers. 

Updated 2021 09 09

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832