Livräddarna i Göteborg 980x300

Utbildningar i Vuxen-HLR med hjärtstartare

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg utbildar i HLR-rådets hjärt-lungräddning och ger kurser på grund- och instruktörsnivå. På denna sida kan du läsa om våra kurser med inriktning på vuxna. Vi har motsvarande kurser med inriktning på barn. Läs mer >

vuxen1

Vuxen-HLR, grundutbildning

Vuxen-HLR med hjärtstartare, grundutbildning

Mål med kursen
Efter kursen ska du kunna utföra HLR samt hantera hjärtstartare.

Efter kursen skall du ha uppnått följande:

 • Kontrollera om det finns några livstecken
 • Skaffa hjälp
 • Utföra HLR
 • Lägga en person i stabilt sidoläge
 • Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner
 • Häva ett luftstopp

Kurstid: 3 timmar

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper


Kursdag och tid:
onsdagar enligt nedan kl. 13-16, eller efter överenskommelse.

Anmälan och information
Vuxen-HLR, grundutbildning

Anmälan

 

 

vuxen2

D-HLR, grundutbildning

D-HLR, grundutbildning


Mål med kursen
Fördjupningskurs för användandet av defibrillator/hjärtstartare.

Efter kursen skall du har uppnått följande:

 • Använda en ansiktsmask
 • Använda syrgas- och sugutrustning
 • Använda en halvautomatisk defibrillator
 • Kunna kontrollera akututrustningen
 • Förstå vad som händer fysiskt och psykiskt med en person som överlevt ett hjärtstopp

Kurstid: 4 timmar

Förkunskapskrav:
Vuxen-HLR, grundutbildning


Kursdag och tid:
onsdagar enligt nedan kl. 13-17, eller överenskommelse.

Anmälan och information
D-HLR

Anmälan

 

 

 

vuxen3

Vuxen-HLR, instruktörsutbildning

Vuxen-HLR med hjärtstartare, instruktörsutbildning.


Mål med kursen

Efter utbildningen ska deltagaren fungera som instruktör i vuxen-HLR med hjärtstartare.

Efter kursen skall du ha uppnått följande:

 • Kunna genomföra grundutbildningen
 • Kunna bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik
 • Kunna bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartare
 • Förstå vikten av mycket träning under utbildningen
 • Förstå vad arbete med standardiserat utbildningsmaterial innebär

Kurstid: ca 4 timmar (4-5 kursdeltagare)

Förkunskapskrav:

 • Deltagit i grundutbildningen i vuxen-HLR med hjärtstartare kort före eller i anslutning till instruktörsutbildningen
 • Läst in instruktörsboken i Vuxen-HLR
 • Förberett träningsuppgift

Kursdag och tid: onsdagar enligt nedan kl. 13-17, eller efter överenskommelse.

Anmälan och information
Vuxen-HLR, instruktörsutbildning

Anmälan

 

 

 

 

KURS TID PLATS INFO & BOKNING KURSAVGIFT
Vuxen-HLR GRUNDUTBILDNING/ Första hjälpen 2017
Sker kontinuerligt eller efter överenskommelse.
GÖTEBORG utbildningar@slsgoteborg.se 550:-/pers

 

D-HLR – GRUNDUTBILDNING 2017
Sker kontinuerligt eller efter överenskommelse.
GÖTEBORG utbildningar@slsgoteborg.se 1250:-/pers

 

Vuxen-HLR – INSTRUKTÖRSUTBILDNING 2017
Sker kontinuerligt eller efter överenskommelse.
GÖTEBORG utbildningar@slsgoteborg.se 2500:-/pers