Livräddarna i Göteborg 980x300

Simlärare 280x180

Vattenkunskap

 

Vattenkunskap

I mer än 170 år har vi i Göteborg propagerat för att öka frihet, glädje och trygghet i och vid vatten. Vi strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad livskvalité. I skolorna och i våra simskolor, talar vi om badvett, båtvett och isvett. För de äldre informerar vi bland annat om varför flytväst är så viktigt och var vi tycker att du ska åka skridskor när isen lagt sig. Vi talar även om för dig hur du på ett säkert sätt kan hjälpa andra som hamnar i svårigheter. Bad-, båt-, och isvett handlar om att förebygga olyckor i och kring vatten.

Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg jobbar för att alla ska ges möjlighet att lära sig att simma! Vi vill också att du och dina barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan uppstå i och kring vatten. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått igenom isen.

Som du säkert redan förstått handlar vattenkunskap om mer än att bara kunna simma, det är en garanti för att du ska känna dig trygg och säker i och kring vatten. Det är en garanti för att du ska kunna släppa dina barn ur sikte på stranden. Vattenkunskap är helt enkelt en garanti för att behärska och bemästra vatten.

Vi vill sprida vår kunskap
Vi, som en vattenkunskapsorganisation, har som mål att sprida vår vattenkunskap för att alla ska ha möjlighet att känna friheten i närheten av vatten. Oavsett om du vill gå simskola, utbilda dig till livräddare eller ta reda på hur din kommun arbetar för din säkerhet i närheten av vatten, så är det oss du ska vända dig till. Vi har kunskapen så att du och dina barn ska kunna känna er trygga och framförallt undvika olyckor i närheten av vatten.