Livräddarna i Göteborg 980x300

Bojen

pedagogik

UTBILDNING-simlarare_NY

Vår pedagogik

I dagens simskola lär sig barnen mycket mer än att bara simma mellan två punkter. Idag innebär simskola – vattensäkerhet! Till att börja med får ditt barn lära sig att bli vattenvant. Vattenvana innebär att inte vara rädd för vattnet och att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Vattenvana är en grundläggande förutsättning för att kunna lära sig att simma.

I simskolan lär sig barnen också hur man beter sig när man badar, åker båt och vistas på isen. Det kallas Bad-, Båt- och Isvett och handlar om att förebygga olyckor. Barnen lär sig bland annat att alltid använda räddningsväst när de är på bryggor eller åker båt. I simskolan får eleverna varje termin prova på att bada med kläder och räddningsväst.

Att veta hur man hjälper en nödställd i vattnet lär sig barnen också i simskolan. De får lära sig att kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och att man aldrig ska livrädda någon utan att ha något mellan sig själv och den nödställde, den så kallade ”förlängda armen”. Om ingen ”förlängda armen” finns är det bara en sak att göra och det är att larma 112.

I simskolan finns simmärken – kunskapsbevis – för varje nylärd kunskap. Simmärken fungerar som uppmuntran och för att du och ditt barn ska veta vad barnet har för kunskaper i simning och livräddning. Simmärkena är samlade i en kunskapsstege som börjar med vattenvaneövningar för nybörjarna. Stegen fortsätter sedan uppåt för ökade kunskaper i simning och livräddning.

I årskurs 6 ska alla barn vara simkunniga. Att vara simkunnig innebär att kunna falla från kanten och få huvudet under vattnet, kunna ta sig till ytan och att därefter kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Det innebär också att ha grundläggande kunskaper i bad-, båt- och isvett samt att kunna
hantera nödsituationer i och vid vatten.

Hur lång tid det tar att lära sig simma är olika för olika individer. Ett barn är motoriskt moget vid ungefär fem års ålder och i SLS Göteborg har vi därför nybörjargrupper för barn från fem år. Simning är en färdighet som kräver träning. Hur lång tid det tar för just ditt barn att lära sig simma beror på ålder, mognad, vattenvana och hur ofta ni tränar. Det kan ta en termin eller många, men tids nog kan alla lära sig att simma.