Vuxen nyb m simlärare 980x300

VALHALLABADET

Valhallagatan 3, Göteborg

Läs mer >

Simskola på Valhallabadet

SLS Göteborg anordnar simskola på Valhallabadet som är indelat i två avdelningar, Valhallabadet och Varmbadet. Varmbadet är en varm rehabiliterings/undervisningsbassäng. På Valhallabadet finns en 25-metersbassäng med hopptorn, en 50-metersbassäng för motionssim, en barnbassäng samt en plaskdamm för de allra minsta. Simhallen är dagligen öppen för allmänheten, för tider kontakta badet. Café med matservering samt gym finns i huset.

Rutiner för simskolan på Valhallabadet
Varmbadet: Ingång i Varmbadet. Gäller för grupperna: Förberedande, Doppingen och Grodan.
Föräldrar får vara med i simhallen första och sista lektionen på terminen. Övriga gånger lämnas och hämtas barnen vid duscharna.

I SLS Göteborgs uppdrag att ge eleverna vattenkunskap ingår bad-, båt och isvett (bad med kläder och möjlighet att testa flytväst). Håll utkik på badet för närmare information om datum då ni behöver ha med kläder.

Rutiner och förhållningsregler för lektioner i simskolan med förälder/medföljares medverkan

SLS Göteborgs grundpolicy är att simläraren arbetar med barnen utan förälder/medföljares deltagande. Förälder/medföljare är närvarande i simhallen endast efter överenskommelse med simlärare och deras roll under lektionen är då oftast passiv. Ibland fungerar dock undervisningen bättre med förälder/medföljares medverkan, särskilt när det handlar om små barn eller barn i behov av särskilt stöd. En förälder/medföljare kan vara det extra, eller särskilda, stödet som krävs för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att dessa lektioner, då förälder/medföljare är med i bassängen, ska fungera bra har vi vissa förväntningar på förälder/medföljare:

Förälder/medföljares roll i vattnet:
– Att vara en trygghet för barnet och en extra hand
– Att hjälpa barnet till att aktivt delta i undervisningen
– Att aktivt delta och lära sig övningar
– Att visa/instruera övningar för barnet som simläraren visar

Simlärarens förväntningar på förälder/ledsagare som är med i vattnet:
– Att delta aktivt
– Att lyssna in simlärarens instruktioner och delta i övningar
– Att följa simlärarens instruktioner vad gäller övningar och hjälpmedel

Valhallabadet: Ingång stora entrén. Gäller för grupperna: Sälen, Bojen och Delfinen. 
*OBS* Vid kursstart finns personal på plats i entrén för att guida kunder och dela ut terminskort till eleverna. Omklädning vid SATS, i gången parallellt med 50m bassängen.
Föräldrar får vara med i simhallen första och sista lektionen på terminen. Övriga gånger lämnas och hämtas barnen vid stora trappan vid 50-metersbassängen. Medtag en 10-krona till skåpen.

OBS viktigt!
– Eleven och medföljande får ej bada före och efter lektionen. Önskas bad betalas en tilläggsavgift i kassan (gäller 50m bassängen).
– Förbjudet att använda mobiltelefoner i duschrummen.

Höstterminen 2018
Start: v. 35

Teamledare: Anita Hidstedt, mailto: teamledare@slsgoteborg.se

Frågor om bokningen? info@slsgoteborg.se
Övrig information, ex lov, avslutning, återanmälan etc finns här på hemsidan.

15