Vuxna 980x300

Simlärare 280x180

 

 

Våra teamledare

SLS Göteborg har teamledare för alla bad där vi har verksamhet. Teamledarnas huvudsakliga uppgift är att stödja simlärarna så att arbetet i verksamheten fungerar. Teamledarnas arbete består bl a av att vara mentorer och praktisk hjälp för simlärarna och en kontaktlänk för föräldrarna.

Alla teamledarna har stor erfarenhet av arbete med simundervisning och väl avpassad kompetens för uppgiften. De drivs också alla av ett stort engagemang. Alla teamledare arbetar med egna grupper eller som resurssimlärare, vid olika bad. Några teamledare är också utbildare för simlärare och poollivräddare. Alla är instruktörer i HLR (hjärt-lungräddning).

Som kund (deltagare i kurs eller förälder) kam du vända dig till teamledaren för ditt bad med frågor om verksamheten och undervisningen.
Frågor som rör bokningar hänvisas till administratörer på tel. 031 46 66 00.

 

 

 

 

Askim, Frölunda och Styrsö
Gunilla Bernhardsson
gunilla.bernhardsson@slsgoteborg.se

Angered Arena, Kärrabadet
Eva Kull
eva.kull@slsgoteborg.se

Högsbo och Dalheimers Hus
Reza Behzadi
reza.behzadi@slsgoteborg.se

Lundby och Bräcke
Mattias Johansson
mattias.johansson@slsgoteborg.se

Valhalla- och Sörredsbadet 
Anita Hidstedt
anita.hidstedt@slsgoteborg.se