Sommarbarn 980x300

Svenska Livräddningssällskapet Riksorganisation

Tillsammans räddar vi liv
Svenska Livräddningssällskapet arbetar med att rädda människor från att mista livet genom drunkning.
Vårt främsta arbetsredskap är vattenkunskap. Med hjälp av vårt kursutbud och våra teoretiska utbildningar kan vi i Svenska Livräddningssällskapet sprida vår kunskap och se till att du kan känna dig trygg i och i närheten av vatten och isar. Vattenkunskapen finns alltid för dig att ta del av, var rädd om dig när du är i närheten av vatten!

SLS arbetar för att ingen ska drunkna
Svenska Livräddningssällskapet Göteborg är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

Hur organisationen är uppbyggd
Svenska Livräddningssällskapet är en rikstäckande organisation som består av 24 självständiga regionförbund. Några av regionförbunden har anställd personal men de flesta drivs ideellt av eldsjälar. Rikskansliet finns i Stockholm.

Ett av fler regionförbund, ett rikskansli och tre råd
Den löpande verksamheten i Göteborg hanteras av kansliet vid Sörredsbadet. Där sitter verksamhetschefen tillsammans med administration, utbildningsansvarig och ansvarig för Sörredsbadet.

Årsmötet beslutar
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs styrelse som leder verksamheten.

Skänk en gåva
Svenska Livräddningssällskapet är en ideellt arbetande kunskapsorganisation som kan utvecklas tack vare stöd från myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner. Vi har i snart 175 år arbetat för människors trygghet, frihet och glädje i och vid vatten.

Läs mer om vår centralorganisation på www.svenskalivraddningssallskapet.se

skolsim

Vattenkunskap

I Sverige har vi aldrig särskilt långt till vattnet. För att kunna njuta av närheten behöver vi kunskap om hur vatten beter sig och vad vi ska tänka på när vi är i närheten av pool, vattendrag, sjöar och hav.

 

 

Barn dynor 280x180

Vattenkunskap i 115 år

Vi vill att alla ska känna glädje och trygghet i och vid vatten. För att uppnå detta är vårt främsta verktyg den kunskap som vi har samlat i vår organisation i över hundra år – vattenkunskap

 

 

Simlärare vuxen elev 280x180

Vår nollvision

Vår nollvision är noll drunknade. All verksamhet vi gör, gör vi för att bidra till den visionen

 

 

 

Svenska Livräddningssällskapet Riksorganisation

Vattenkunskap
I över 115 år har Svenska Livräddningssällskapet propagerat för att öka människans frihet, glädje och trygghet i och vid vatten. Framförallt vill vi att du ska ha ett tryggt och säkert förhållningssätt till vatten som gör att du kan känna dig fri både i Sverige och utomlands. Vi strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad livskvalité.

Läs mer om vår centralorganisation på www.svenskalivraddningssallskapet.se

 

skolsim

Vattenkunskap

I Sverige har vi aldrig särskilt långt till vattnet. För att kunna njuta av närheten behöver vi kunskap om hur vatten beter sig och vad vi ska tänka på när vi är i närheten av pool, vattendrag, sjöar och hav.

 

 

Barn dynor 280x180

Vattenkunskap i 115 år

Vi vill att alla ska känna glädje och trygghet i och vid vatten. För att uppnå detta är vårt främsta verktyg den kunskap som vi har samlat i vår organisation i över hundra år – vattenkunskap

 

 

Simlärare vuxen elev 280x180

Vår nollvision

Vår nollvision är noll drunknade. All verksamhet vi gör, gör vi för att bidra till den visionen