Livräddarna i Göteborg 980x300

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

SLS Göteborg är en ideell förening som har till ändamål och främsta uppgift att främja allmän simkunnighet, verka för utbredd kunnighet i livräddning och propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.

SLS Göteborgs vision är: Noll drunkningar

Göteborg är en mångkulturell stad. Vi tycker det är viktigt att alla får möjlighet att lära sig vattenkunskap. För detta behövs välutbildade simlärare, bra utbildningsmetodik och tillgång till simhallar för simundervisning. SLS Göteborg anordnar simskolor för barn och vuxna i de flesta av Göteborgs simhallar. Vi utbildar också simlärare, poollivräddare och anordnar kurser i hjärt-lungräddning – HLR. Livräddarna Göteborg har uppvisningar och träning för alla intresserade. Simkunnighet är första steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. I mer än 175 år har vi verkat för den ursprungliga målsättningen att så många som möjligt skall få lära sig att simma.

Barn större forts 200x180

Simskolor

Årligen deltar ca 13 000 barn och fler än 400 vuxna i SLS Göteborgs simskolor.

Simundervisning på olika kunskapsnivåer arrangeras höst- och vårtermin i de flesta av stans simhallar, intensivkurser anordnas under vissa månader och sommartid bedrivs simskola på flera utomhusbad.

 

Utbildning

Våra utbildningar

SLS Göteborg erbjuder kvalitetssäkrad utbildning för dig som vill bli simlärare, poollivräddare och isinformatör.

En viktig del av vår verksamhet är också kurser i hjärt-lungräddning – HLR, där vi utbildar på grund- och instruktörsnivå med inriktning på barn eller vuxen.
Vi erbjuder också D-HLR med hjärtstartare/defibrillator.

SLS Göteborg ger även specialutformade kurser i vattensäkerhet, Första hjälpen, livräddning mm. All utbildning i enlighet med Svenska Livräddningssällskapets pedagogiska plan.

Barn större livboj 200x180

Information

För att minska risken för tillbud och olyckor i samband med vatten har SLS Göteborg en omfattande informations- och upplysningsverksamhet. Främst till allmänheten och med hjälp av media men också till alla göteborgsbarn via skolan genom Barnens Livräddningsskola.

 

 

 

 

 

Ute

Säkerhet vid vatten

Runt Göteborg finns många fina havsstränder och insjöar för bad och rekreation. SLS-Göteborg arbetar intensivt för att dessa skall vara så säkra som möjligt för alla som vistas vid och i vatten. Vill man ge sig ut på en båt- eller istur behöver man flytväst och annan säkerhetsutrustning.