Sommarbarn 980x300

STEGERHOLMSBADET

Badplatsen ligger på Näset i sydvästra Göteborg. Här finns strand, brygga och trampolin. På området finns också kiosk, kafé och toaletter.

Läs mer >

2018 kommer vi inte anordna simskola på Stegerholmen, Näset pga. för lågt elevantal tidigare somrar.

19