Sommarbarn 980x300

LILLEBYBADET

Här finns strand, brygga, hopptorn och badstege och på området finns också kiosk och handikapptoaletter. Du får inte ta med hunden till Lilleby sommartid.

Läs mer >

2018 kommer vi inte anordna simskola på Lillebybadet pga. för lågt elevantal tidigare somrar.

21