Sommarbarn 980x300

BADPLATS BERGSJÖN

Vid badplatsen finns bryggor, hopptorn
och toaletter.

Läs mer >

2018 kommer vi inte anordna Livräddarläger vid Bergsjöns badplats.

150