Vattensäkerhet sedan 1842

Vattenkunskap

I mer än 170 år har vi i Göteborg propagerat för att öka frihet, glädje
och trygghet i och vid vatten. Vi strävar efter att ge alla en ökad
kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad
livskvalité. I skolorna och i våra simskolor, talar vi om badvett,
båtvett och isvett. För de äldre informerar vi bland annat om varför
flytväst är så viktigt och var vi tycker att du ska åka skridskor när
isen lagt sig. Vi talar även om för dig hur du på ett säkert sätt kan
hjälpa andra som hamnar i svårigheter. Bad-, båt-, och isvett handlar om
att förebygga olyckor i och kring vatten.

Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg jobbar för att alla ska
ges möjlighet att lära sig att simma! Vi vill också att du och dina
barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan
uppstå i och kring vatten. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du
enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått
igenom isen.

Som du säkert redan förstått handlar vattenkunskap om mer än att bara
kunna simma, det är en garanti för att du ska känna dig trygg och säker
i och kring vatten. Det är en garanti för att du ska kunna släppa dina
barn ur sikte på stranden. Vattenkunskap är helt enkelt en garanti för
att behärska och bemästra vatten.

Vi vill sprida vår kunskap
Vi, som en vattenkunskapsorganisation, har som mål att sprida vår
vattenkunskap för att alla ska ha möjlighet att känna friheten i
närheten av vatten. Oavsett om du vill gå simskola, utbilda dig till
livräddare eller ta reda på hur din kommun arbetar för din säkerhet i
närheten av vatten, så är det oss du ska vända dig till. Vi har
kunskapen så att du och dina barn ska kunna känna er trygga och
framförallt undvika olyckor i närheten av vatten.