Vattensäkerhet sedan 1842

Nollvision

Det är i dag nästan obegripligt att att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer varje år – det är över 3 personer varje dag. I dag lever vi under helt andra förutsättningar och siffrorna är av en helt annan art, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år i Sverige. För 2012 var siffran 97 omkomna vilket vi inte kan acceptera. Det är med starkast möjliga övertygelse vi cementerar vår nollvision, och vi kommer inte att nöja oss förrän vi är där – noll drunkningsolyckor!