Livräddarna i Göteborg 980x300

Utbildning i livräddning   Poollivräddare – Havslivräddare – Isinformatör

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg anordnar vi kurser för poollivräddare och isinformatörer.  Vill du känna dig säker när du går ut på is? Då kan det vara lämpligt med en isinformatörskurs för dig eller er organisation. Nedan följer information om kursinnehåll och vad som krävs för att delta. På SLS livräddarskola i Tylösand kan du utbilda dig till havslivräddare.

 

Livräddarna

Poollivräddare

Kursinnehåll:
Efter kursen ska du ha kunskap om följande:

 • SLS som organisation
 • Vattenlivräddning
 • Kundservice
 • Juridiska aspekter
 • Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete i simhallen.
 • Sjukvård
 • Övrigt

Kurstid: 40 timmar

Förkunskapskrav:

 • 17 år fyllda.
 • Vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet.
 • Utan simglasögon kunna plocka föremål från botten.
 • Under de senaste sex månaderna genomfört prov för Delfinen guld.

Delfinen guld: Simma 500 m bröstsim. Simma 200 meter ryggsim. Flyta 100 meter eller 4 minuter.Vattentramp 100 meter eller 4 minuter. Djupdykning, djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kanten.

 • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst trettio centimeter över vattenytan tre gånger i följd.
 • Kunna hoppa fothopp från minst en meters höjd.
 • Kunna dyka från startpall.
 • Frisk enligt SLS hälsodeklaration.

Anmälan till poollivräddare 

Vi har utbildningar både vår och höst. För mer information: utbildningar@slsgoteborg.se

Anmäl dig här senast sista anmälningsdag! Anmälan är bindande.
Inbjudan skickas i god tid före kursstart. Fakturan, skickas till dig med e-post vid anmälningstillfället och ska vara betald enligt fakturadatum. Kostnad 9000:-.

Utbildningstillfällen 2018:

Kurs 3 19/10 13:00-17:00
20/10-21/10 09:00-17:00
9/11 13:00-17:00
10/11-11/11 09:00-17:00

Kombinerad simlärarutbildning och poollivräddarutbildning

29/10-2/11 kl. 09:00-17:00 + 9-11/11 fredag kl. 13:00-17:00 lördag/söndag 09:00-17:00 6500:-

 

Anmäl dig här

skallgangskedja_1liten

Havslivräddare

Utbildningen sker vid SLS livräddarskola i Tylösand under juni-juli varje år.

Kursinnehåll:

 • Livräddning med båt, livräddningsbräda, torped och livboj
 • Dykteori och navalmedicin
 • Sökmetoder i vatten
 • Livräddning vid klippor och strömt vatten
 • Konstruktion och användande av olika livräddningsredskap
 • Sjöregler, sjökort och navigation
 • Signal-, kommunikations- och larmmedel
 • Fördjupning i L-ABC
 • Samarbete med olika livräddningsenheter, sjöräddning, kustbevakning, lots och räddningstjänst
 • Tillämpningsövningar i vatten och på land

Kurstid: 120 timmar

Förkunskapskrav:

 • 18 år fyllda.
 • Godkänd badvaktsutbildning
 • Praktik är meriterande.
 • Under senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov för Guldbojen 1000m simning, 200m rygg, dyk eller hopp från 3m
 • Frisk enligt SLS hälsodeklaration

Efter godkänd och genomgången utbildning kan du tjänstgöra som badvakt vid SLS bevakningsstationer samt andra strandbad. Möjlighet att tjänstgöra som livräddare internationellt.


Anmälan till havslivräddare

Anmälan till havslivräddare kan göras via:
www.svenskalivraddningssallskapet.se

israddning

Isinformatör

Vill du känna dig säker när du går ut på isen? Svenska Livräddningssällskapet Göteborg erbjuder utbildning.

 

Förfrågan

 

6