Barn 980x300

Lek och plask

Krabban
Introduktionskurs, eleven är 3 – 4 år och har en förälder med i vattnet.

Kursen består av lek i vattnet genom enkla övningar. På ett lekfullt sätt tränar vi för att eleven ska bli vattensäker. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Förkunskapskrav: Inga
Målet med kursen: Vattensäkerhet.

Kursinfo >

3