Vattensäkerhet sedan 1842

Boknings- och betalningsvillkor

Regler och rutiner vid betalning, avbokning och återbetalning, gäller alla våra kurser för enskilda elever. För gruppbokningar och avtalskunder gäller separata villkor.

 • Betalning ska vara Svenska Livräddningssällskapet Göteborg tillhanda senast på förfallodatumet för att behålla platsen.
 • Vi gör inte återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av faktorer som vi inte kan råda över t.ex. vid strömavbrott övriga tekniska fel, sjukdom, Force Majeure.
 • Avbokning och återbetalning sker enligt nedan avbokningsregler.
 • Svenska Livräddningssällskapet Göteborg förbehåller sig rätten att ställa in grupper (vid ex för få deltagare), ändra tid, dag, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt. Ni blir kontaktade om detta skulle inträffa.
 • Svenska Livräddningssällskapet Göteborg förbehåller sig rätten för prisändringar inför nya terminer och grupper.
 • För de elever som deltar i SLS Göteborgs terminsverksamhet (12-15 veckors kurser) under vt eller ht gäller förtur till nästa terminsstart i samma grupp enligt förtursreglerna.

Återanmälan (förtursanmälan)

För de elever som redan simmar hos oss gäller förtur till nästa terminsstart. Instruktörerna gör under terminen en bedömning av elevens kunskapsnivå för att kunna placeras i rätt grupp inför nästa termin.

De elever som ska fortsätta i samma grupp blir automatiskt överflyttade till samma dag och tid (eller närliggande tid). Faktura skickas via mail och ska betalas inom 10 dagar för att behålla platsen.

För de elever som ska byta grupp krävs en återanmälan. En länk till schemat för grupper som eleven är redo att anmäla sig till skickas ut via mail. Där väljer ni dag, tid och simhall. Faktura/bekräftelse kommer på mail och ska betalas inom 10 dagar för att behålla platsen.

Nyanmälan

När återanmälan är klar öppnar vi upp för nyanmälan till våra grupper.

Vid bokningen är det viktigt att du kontrollerar förkunskaperna och ålder i de olika grupperna. För att få en jämn nivå i grupperna kommer instruktören kontrollera så eleverna uppfyller förkunskapskraven vid första lektionstillfället. Om eleven inte uppfyller förkunskaperna för gruppen kommer vi försöka omplacera eleven och därefter avboka enl avbokningsreglerna.

Avbokningsregler

För att avboka en betald kurs skickar du mail till info@slsgoteborg.se och uppger:
Kontaktuppgifter på eleven, bankuppgifter till din bank (kontonummer och clearingnummer)

Vid avbokning debiteras alltid en administrativ avgift på 150kr.

Återbetalningsvillkor för termins- och intensivkurser:

 • Avbokning görs senast 7 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning görs senast 6-1 dagar innan kursstart, 75% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning sker före lektion två, av kursen, 50% av kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning sker före lektion tre, av kursen, 25% av kursavgiften återbetalas.
 • Vid senare avbokning eller utebliven närvaro sker ingen återbetalning.

Återbetalningsvillkor för övriga utbildningar:

 • Kostnaden för utdelat utbildningsmaterial återbetalas inte.
 • Avbokning görs senast 10 dagar innan kursstart, hela kursavgiften återbetalas.
 • Avbokning som görs 9 dagar innan kursstart eller efter kursstart finns ingen möjlighet till återbetalning. Vid särskilda fall finns möjlighet till deltagande vid annat tillfälle.
 • Kursplatsen är personlig, vid särskilda fall går den att överlåta till annan genom kontakt med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg.
  utbildningar@slsgoteborg.se