Skylt 980x300
skolsim
”Klassen i simhallen”

Halvdagsutbildning för lärare, alla nivåer.Utbildningen sätter sim- & livräddningsundervisningen i relation till läroplanen. Övningarna ger verktyg för besök med klassen i simhallen.
Frågor och anmälan: utbildningar@slsgoteborg.seTillbaka