Mobiltelefoner:

Fotoförbud gäller i samband med alla våra kurser.

Se lite om vår simskola, se mer här >

Kursinformation:

Sim- och livräddningsskola
Lektionstiden är 45 min/dag måndag-fredag under vald period.
Sim & livräddningsskolan erbjuder gruppindelning enligt följande:
– nybörjare, inga förkunskaper, 5 år
– grodan, 5 år, vattensäker, koordinera arm- och bentag med eller utan flythjälp
– fortsättning, 5 år, simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim på, för eleven, djupt vatten

SLS Göteborg förbehåller sig rätten att flytta plats och tid beroende på anmälningar.
Du bokar din kurs online.

Livräddningsläger
En vecka, måndag – fredag, klockan 11.00 – 15.00, under vald period. Krav: 10 år samt simkunnig (200 meter varav 50 på rygg)
Vi kommer att träna, öva och leka livräddning i vatten och första hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning) på land.

SLS Göteborg förbehåller sig rätten att flytta plats och tid beroende på anmälningar.
Du bokar din kurs online.

Crawl i öppet vatten (vuxna), Rammsjön v. 29 5 dagar 500:-, v. 30-31 10 dagar 895:-.
Här är kursen för dig som på grundnivå vill träna alternativt fördjupa tekniken i din simning.Kursen består av simteknik och enklare livräddningsträning. Lektionstiden är 45 minuter/varje dag under vald period, varav en del i vattnet och en del på land.

Du bokar din kurs online.

Bokningsinformation:

Anmälan till simskolan gör du online;
Anmälan
1.Boka plats genom att trycka på ”TILL ANMÄLAN”.
2.Välj den kurs och simhall som är lämplig för ditt barn.
3.Fakturan som genereras vid genomförd bokning kommer via e-post och är också kallelse.

Regler och rutiner vid betalning, avbokning och återbetalning, gäller alla våra kurser för enskilda elever:

  • Betalning ska vara SLS Göteborg tillhanda enligt datum på fakturan för att bokningen ska vara bekräftad. Avbokning vid obetald faktura sker automatiskt.
  • Avbokning kan göras upp till en vecka (7 dagar) innan kursstart. Kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning som sker 6-1 dagar innan kursstart, 75% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning som sker före lektion två, av kursen, 50% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning som sker före lektion tre, av kursen, 25% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i administrationsavgift.
  • Senare avbokning, ingen återbetalning.

– Vid utebliven eller avbruten aktivitet av kunden sker ingen kompensation.
– Vi gör inte återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av faktorer som vi inte kan råda över t.ex. vid strömavbrott övriga tekniska fel, sjukdom, Force Majeure.
– Vi reserverar oss för att schemat kan ändras med anledning av till exempel dåligt underlag i grupper, varje berörd kund kommer då att kontaktas per e-post och/eller telefon.

Tillbaka >

1