SOMMARSIMSKOLA

Härryda kommun

I Härryda kommun finns cirka 160 sjöar.
Dessa sköts av kommunen under badsäsongen, 1 maj – 15 september.

Vid de flesta badplatserna finns det bryggor, toaletter, gräsmattor och en bit sandstrand. Några har också hopptorn.
Under badsäsongen är det förbjudet att ta med hundar på allmänna badplatser i kommunen.
Från juni till augusti tas prover på vattnets kvalitet.

Läs mer här >

Simskola i Härryda kommun

Anmälan 2 maj 2018

Boka här >

19