Barn 980x300

Förberedande

Förberedande simskola
Introduktionskurs för små barn 4-5 år

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. På ett lekfullt sätt tränar vi för att eleven ska bli vattensäker. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land

Förkunskapskrav: Inga
Målet med kursen: Gruppträning och vattensäkerhet.

Kursinfo >

Boka här >

4