Vuxen nyb m simlärare 980x300

DALHEIMERS HUS

Slottsskogsgatan 12, Majorna

Läs mer >

Simskola i Dalheimers Hus

SLS Göteborg anordnar simskola i Dalheimers Hus varma rehabiliteringsbassäng, 1.30-1.60 djup. Bassängen är inte öppen för allmänheten. Gym, bibliotek och café finns i huset och är öppet för alla. Medtag hänglås till skåpen.

Rutiner och förhållningsregler för lektioner i simskolan med föräldramedverkan
SLS Göteborgs grundpolicy är att simläraren arbetar med barnen utan föräldrars deltagande. Föräldrar är närvarande i simhallen endast efter överenskommelse med simlärare och deras roll under lektionen är då oftast passiv. Ibland fungerar dock undervisningen bättre med förälders medverkan, särskilt när det handlar om små barn eller barn i behov av särskilt stöd. En förälder kan vara det extra, eller särskilda, stödet som krävs för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att dessa lektioner, då föräldrar är med i bassängen, ska fungera bra har vi vissa förväntningar på förälder/ledsagare:

Föräldrars/ledsagares roll i vattnet:
– Att vara en trygghet för barnet och en extra hand
– Att hjälpa barnet till att aktivt delta i undervisningen
– Att aktivt delta och lära sig övningar
– Att visa/instruera övningar för barnet som simläraren visar

Simlärarens förväntningar på förälder/ledsagare som är med i vattnet:
– Att delta aktivt
– Att lyssna in simlärarens instruktioner och delta i övningar
– Att följa simlärarens instruktioner vad gäller övningar och hjälpmedel

Höstterminen 2017
Start: v.35

 

Bad med kläder för följande simlärares grupper (funktionsmaterial/syntet)

Teamledare: Reza Behzadi, reza.behzadi@slsgoteborg.se
Teamledaren svarar på frågor om gruppnivå, simskolans upplägg eller andra frågor om undervisningen.

Frågor om bokningen? info@slsgoteborg.se

Övrig information, ex lov, avslutning, återanmälan etc finns här på hemsidan.

3