Barn 980x300

Priser vuxen

 

 

Bojen
Simskola på fördjupningsnivå, eleven är 5 – 13 år.

Kursen består av fördjupningsövningar i bröst- och ryggsimsteknik samt livräddning i form av bad-, båt- och isvett, Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim på, för eleven, djupt vatten.
Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim.

Kursinfo >

Boka här >

8