Barn 980x300

Särskilda behov

Simundervisning för barn i behov av särskilt stöd 

Vi utforskar vilka simmöjligheter som finns för just ditt barn. Genom att väva in simningens grundläggande övningar i vattenlek tränar vi på att hitta balansen och att lita till vattnets bärighet. Lektionstiden är ca 40 minuter.

Förkunskapskrav:  Eleven ska ha fyllt 5 år. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Vi har ett önskemål att föräldrar deltar i undervisningen i vattnet.
Målet med kursen: Målet med kursen: Att utifrån sin egen förmåga lära sig simma.

Kursinfo >

Boka här >

11