Barn 980x300

Särskilda behov

Simundervisning för barn i behov av särskilt stöd -nybörjare

Simskola på grundnivå, eleven är 5 – 10 år.
Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Vi har ett önskemål att föräldrar deltar i undervisningen i vattnet.

Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar bad- och båtvett. Genom att väva in simningens grundläggande övningar i vattenlek tränar vi på att hitta balansen och att lita till vattnets bärighet. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land

Förkunskapskrav: Inga

Målet med kursen: Vattensäkerhet.

 

Simundervisning för barn i behov av särskilt stöd -fortsättning

Simskola på fortsättningsnivå, eleven är 5 – 10 år.
Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet.

Kursen består av fortsättningsövningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik samt bad- och båtvett. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Förkunskapskrav: Genomfört Barn i behov av särskilt stöd – nybörjare
Målet med kursen: Vattensäkerhet och att utifrån sin egen förmåga lära sig simma.

Kursinfo >

Boka här >

11