Livräddarna i Göteborg 980x300

Utbildningar i hjärt-lungräddning, barn

Svenska Livräddningssällskapet utbildar i HLR-rådets hjärt-lungräddning och ger kurser på grundnivå och på instruktörsnivå. På denna sida kan du läsa om våra kurser med inriktning på barn. Vi har motsvarande kurser med inriktning på vuxna. Läs mer

 

barn1

Barn-HLR, grundutbildning

Med inriktning barn 0 – 1 år och 1 år – puberteten

Mål med kursen
Efter kursen ska du ha kunskap om följande:

 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Livstecken
 • Stabilt sidoläge
 • HLR
 • Ringa 112
 • Behandling av luftvägsstopp

Kurstid: 3 timmar

Förkunskapskrav:
Inga

Kursdag och tid:
Barn HLR grundutb.


Anmälan och information

Barn-HLR, grundutbildning

Är ni fler än 10 personer mail oss på knappen nedan, annars boka här.

Anmälan

barn2

Barn-HLR, instruktörsutbildning

Deltagarna utbildas till instruktörer i Barn-HLR.

Mål med kursen
Efter kursen ska du ha uppnått följande:

 • Kunna genomföra grundutbildning
 • Kunna bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik
 • Förstå vikten av mycket praktisk träning på docka under kursen
 • Förstå vad arbete med standardiserad utbildning innebär

Kurstid: 4 timmar

Förkunskapskrav:

 • Deltagit i en grundkurs i Barn-HLR det senaste halvåret
 • Läst in kursbok samt instruktörsbok i Barn-HLR
 • Förberett träningsuppgift

Barn-HLR, instruktörsutbildning

Är ni fler än 10 personer mail oss på knappen nedan, annars boka här.

Anmälan

KURS TID PLATS  INFO & BOKNING KURSAVGIFT
Barn-HLR   GRUNDUTBILDNING 2018
GÖTEBORG utbildningar@slsgoteborg.se 490:-/pers
Torsdag 23/8 kl: 17:00
 Måndag 17/9 kl: 17:00
 Tisdag 16/10 kl: 09:00
Barn-HLR   INSTRUKTÖRSUTBILDNING 2018
GÖTEBORG utbildningar@slsgoteborg.se 2500:-/pers
 Torsdag 27/9 kl: 15:00