Barn större nyb 980x300

Avboknings- & betalningsregler

Regler och rutiner vid betalning, avbokning och återbetalning, gäller alla våra kurser för enskilda elever.

  • Betalning ska vara SLS Göteborg tillhanda enligt datum på fakturan för att bokningen ska vara bekräftad.
  • Avbokning kan göras upp till en vecka (7 dagar) innan kursstart. Kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i adm avgift.
  • Avbokning som sker 6-1 dagar innan kursstart, 75% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i adm avgift.
  • Avbokning som sker före lektion två (2), av kursen, 50% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i adm avgift.
  • Avbokning som sker före lektion 3 (3), av kursen, 25% av kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 150 kr i adm avgift.
  • Senare avbokning, ingen återbetalning.
  • Vid avbokning av betald kurs skicka följande information till info@slsgoteborg.se:
    kontaktuppgifter på den elev som ska avbokas, bankuppgifter såsom kontonummer och clearingnummer.

– Vid utebliven eller avbruten aktivitet av kunden, sker ingen kompensation.
– Vi gör inte återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av faktorer som vi inte kan råda över t.ex. vid strömavbrott övriga tekniska fel,
sjukdom, Force Majeure.
– SLS Göteborg förbehåller sig rätten att ställa in grupper (vid ex för få deltagare), ändra tid, dag, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt. Varje berörd kund kommer då att kontaktas per e-post och/eller telefon.
– SLS Göteborg förbehåller sig rätten för prisändringar.
– Kursavgiften är den samma för alla baden, antal tillfällen kan variera från termin till termin.
– För de elever som deltar i SLS Göteborgs kursverksamhet (12-15 veckors kurser) under vt eller ht gäller förtur till nästa kursstart (till tillgängliga platser i hela utbudet) upp till grupptyp-Bojen. Gäller ej intensivgrupper & sommarsimskola.